SVAAPP
 
Acceptera och logga in
Här kommer en kort information om dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Det är din lärare eller din skola som är Personuppgiftsansvarig enligt GDPR, så i första hand ska du vända dig till din lärare eller skolan om du vill använda dig av dina rättigheter. SVAAPP är Personuppgiftsbiträde. I ansvaret för SVAAPP ingår att se till att säkerheten runt hanteringen av informationen om dig är tillräcklig.
Vilka personuppgifter lagras på SVAAPP
  • I vissa fall ditt namn (SVAAPP tillåter anonym inloggning - kolla med din lärare)
  • Krypterade lösenord (bara du kan se ditt lösenord)
  • I vissa fall ditt hemspråk (kolla med din lärare)
  • Vilken skola du går på
  • Information som du eller din lärare lagt in i form av övningar och kommentarer
Dina rättigheter
Enligt GDPR kan du prata med dina lärare eller skolan för att:
  • Få reda när information lagras om dig och vad som lagras
  • Ändra information som är fel