Nyhetsbrev oktober 2015

August 18, 2015 | SVAAPP
SVAAPP har börjat nå ut till fler och fler skolor och vi får hela tiden nya registreringar. Vi vill passa på att förklara hur vi på SVAAPP arbetar, så att ni användare förstår arbetsgången. Först skriver vi böcker på svenska och vi illustrerar dem. Böckerna korrekturläses och därefter spelas de in på svenska. När vi har kommit så långt översätts böckerna till några av de vanligaste språken, vilket i nuläget är engelska, arabiska, dari och somaliska. Vi har fått många förfrågningar kring fler språk och vi arbetar på att kunna utöka språken. I nuläget får vi mest förfrågningar av tigrinja och thailändska. Det tar dock tid att hitta personer som kan göra detta, så ni skolor få ha tålamod. Vi kan tyvärr inte översätta till alla språk. Det är inte genomförbart, så vi får välja de mest förekommande språken. För närvarande har vi flera böcker som har korrekturlästs och illustrerats och som nu ska spelas in på svenska. Därefter kommer vi att översätta dem och spela in dem på engelska, arabiska, dari och somaliska. Vi vet att det kan förekomma fel i översättningarna. Det är komplicerat att göra korrekta översättningar och vi jobbar hela tiden på att försöka förbättra oss. Meddela oss gärna om ni hittar fel, så att vi kan korrigera felen. SVAAPP håller just nu på att lansera flera filmer, så håll utkik efter dessa! Filmerna är alla korta och har frågor i olika nivåer till. Är man osäker på en fråga spelar filmen tillbaka där man kan höra svaret till frågan. SVAAPP håller även på att lansera ordmodulen där det kommer att finnas olika grupper med användbara ord för de elever som är nyanlända eller håller på att lära sig engelska eller moderna språk. Alldeles nytt i SVAAPP är att man nu förutom smartphones och läsplattor även kan använda datorer, vilket gör att fler skolor kan använda sig av SVAAPP. För att använda ljudinspelningsfunktionerna på datorerna, så måste man använda sig av Google Chrome eller Firefox som webläsare. Hjälp oss gärna att rekommendera SVAAPP till andra lärare och skolor, så att fler elever kan få glädje av detta nya, digitala läromedel! Vänliga hälsningar SVAAPP!