Använd nya röstmeddelanden

August 25, 2015 | SVAAPP
Nu blev SVAAPP ännu lite bättre, roligare och pratigare Det kom precis en ny SVAAPP version i App Store, Istället för att läraren skriver in feedback på elevernas arbeten så finns det numera en liten inspelningsknapp där läraren kan spela in ett ljudmeddelande till eleven. På samma sätt så kan eleven svara med en ljudinspelning. (Tänk på att alla slags ljudinspelningsfunktioner på dator bara fungerar i chrome webbläsaren.)